Uzasadnienie WGiE MZPN ws. Skra II - Lwówianka

Mając na uwadze fakt, że ostatnie decyzje WGiE MZPN, a przede wszystkim ich podstawa są - delikatnie mówiąc - kontrowersyjne, zdecydowałem się upublicznić treść uzasadnienia orzeczenia z dnia 15 stycznia br., które odebrało Lwówiance Lwówek 3 punkty, przyznane wcześniej przez WGiE POZPN tytułem walkowera na niekorzyść Skry II Drobin.

Zespół orzekający w składzie: Janusz Kowalski (przewodniczący), Maciej Hasselbusch i Wojciech Dziamski (członkowie) stanął na stanowisku, że podstawą orzeczenia walkowera winna być sytuacja faktyczna, a nie załącznik do sprawozdania (!). Pytanie tylko: co stanowi o "faktyczności"? Lwówiance oraz Amatorowi przysługuje prawo do wniesienia kasacji do Związkowego Trybunału Piłkarskiego PZPN, po uprzednim wpłaceniu kaucji w wysokości 3 tys. złotych.

Zarząd LUKS Lwówek w najbliższych dniach podejmie ostateczną decyzję co do dalszych kroków w tej bulwersującej sprawie.

 

TREŚĆ UZASADNIENIA:

Decyzją Wydziału Gier i Ewidencji Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej z dnia 13.11.20087 roku, zamieszczoną w Komunikacie nr8/2008/2009 POZPN zweryfikowano zawody w Klasie "A" seniorów rozegrane w dniu 9.11.2008 roku pomiędzy Skra II Drobin - Lwówianka Lwówek jako walkower 3:0 na niekorzyść Skry Drobin.

Podstawą podjętej decyzji była gra w drużynie Skry we wskazanym meczu nieuprawnionego zawodnika Jakuba Witkowskiego. Od decyzji tej odwołanie złożył LKS Skra Drobin. W uzasadnieniu wniesionego środka odwoławczego, klub podniósł, iż wymieniony zawodnik był uprawniony do gry w meczu w dniu 9.11.2008 roku, gdyż w przeddzień meczu wystąpił w I zespole Skry grając jedynie 45 minut. Wprawdzie zmiana tego zawodnika nie została odnotowana w sprawozdaniu z zawodów, ale faktycznie miała miejsce. Zespół orzekający Komisji Odwoławczej Mazowieckiego ZPN na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2009 roku, po zapoznaniu się z zebranymi w sprawie materiałami oraz wysłuchaniu przedstawicieli zainteresowanych klubów - ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 8.11.2008 roku odbyły się zawody w Lidze Okręgowej pomiędzy Skrą Drobin - Błękitni Gąbin. W zawodach tych od początku brał udział zawodnik Jakub Witkowski, który grał pierwszą połowę meczu. Po przerwie zawodnik został zmieniony przez Łukasza Łogosza. Zmiana ta nie została odnotowana w sprawozdaniu sędziego. Po uzyskaniu informacji o przyznaniu walkowera odnośnie meczu w dniu 9.11.2008r., Skra Drobin wyjaśniła w Płockim OZPN, że wymieniony zawodnik przebywał na boisku tylko 45 minut, a fakt ten nie został odnotowany przez sędziego Szymona Marciniaka. Wymieniony sędzia złożył pisemne oświadczenie, w treści którego stwierdził, że zapomniał wpisać zmianę zawodnika Witkowskiego Jakuba na zawodnika Łogosza Łukasza, ufając sędziemu asystentowi.

Asystent Ariel Lipiński natomiast znalazł kartkę dotyczącą tej zmiany dopiero kilka dni po zakończonych zawodach. Sędzia główny z całą stanowczością stwierdził, iż opisywana zmiana miała w rzeczywistości miejsce. Mając na uwadze, przytoczone wyżej okoliczności, a zwłaszcza stanowcze i nie budzące wątpliwości stanowisko sędziego głównego, które jest zgodne z twierdzeniem przedstawicieli zainteresowanego klubu - należało zmienić zaskarżoną decyzję WGiE i zweryfikować przedmiotowe zawody zgodnie z wynikiem uzyskanym na boisku.

 

Konradio dnia lutego 06 2009 07:37:02 · 15 Komentarzy · 2148 Czytań · Drukuj

Komentarze
gross27 dnia lutego 06 2009 10:13:14
Tak reasumując wypałnianie przed meczem jakichkolwiek papierków (protokół+załącznik) jest bezsensowne- przecież nasi sędziowie mają doskonałą pamięć i w razie czego nawet po miesiącu będą w stanie przedstawic jak to tak naprawde było.....
jarres dnia lutego 06 2009 10:15:54
No i o co wam chodzi? Chyba wszystko jasne
gross27 dnia lutego 06 2009 10:24:48
A tak poważnie protokół z meczu to rzecz święta. Skoro któś z Drobina po meczu złożył na nim podpis to nie miał żadnych zastrzeżeń co do tego co było w nim napisane. To tak jak z kredytem w banku-trzeba czytać nawet to co napisane drobnym drukiem bo jak podpiszesz możesz mieć przerąbane....
gross27 dnia lutego 06 2009 10:34:10
Jarres a gdybyś po 2 tygodniach po wygranym meczu z drużyną X dowiedział się że jednak przegraliście bo sędzia zawodów przypomiał sobie że nie zapisał 2 bramek na korzyść X nie był byś lekko zdziwiony? Po to jest sprawozdanie z meczu. No chyba że się mylę
Ps. Tak dla ścisłości nie jestem blisko związany z Lwówianką ale sam gram w piłkę od paru lat i niby nic mnie nie powinno już zdziwić a jednak od czasu do czasu jestem zaskoczony....
Konradio dnia lutego 06 2009 17:20:04
Powiedzmy wprost: sędziom wolno dziś dosłownie wszystko, a Mazowiecki ZPN jest parodią organizacji, bo nie tylko nie broni interesów klubów, które ją utrzymują przy życiu, ale też nie przestrzega własnych regulaminów (w dodatku fatalnie napisanych - kto za to wziął kase?). Co mogą zrobić małe kluby w takiej sytuacji, w jakiej jest Lwówianka - praktycznie NIC. Odwołanie do Trybunału, nie daje żadnej pewności wygranej, nawet w oczywistej sprawie. A 3000 trzeba wpłacić. W dodatku słowa działacza czy piłkarza z klubu, o którym nikt na Miodowej nie słyszał, choćby prawdziwe będą g... warte, tak samo jak wypełniony i podpisany załącznik. Liczy się oświadczenie arbitra (!!!) Powiem szczerze do niedawna byłem przeciw zawieszaniu PZPN-u i kuratorom, teraz podpisuje się pod tym obiema rękami. Trzeba jakoś dotrwać do 2012 a potem roz... całe to towarzystwo emerytów na Miodowej i Brackiej!
zagloba dnia lutego 06 2009 23:08:16
o załącznikach mówi § 9, pkt. 6 regulaminu rozgrywek, i w zasadzie tylko ten punkt.
(...) "6. Od sezonu 2008/2009 MZPN wprowadza nowy wzór sprawozdania meczowego. Kluby będące gospodarzami zawodów, obowiązane są zapewnić: 1 egzemplarz blankietu sprawozdania z zawodów i załącznik do sprawozdania r11; w 3 egzemplarzach (dla: IV ligi, LO, Kl-A, Kl-B, wszystkie klasy juniorów starszych i juniorów młodszych). Do załącznika sędzia zawodów wpisze nazwiska zawodników ukaranych żółtymi i czerwonymi kartkami, zmiany zawodników i skrótowy opis innych uwag dyscyplinarnych (np. zakłócenia porządku, osoby usunięte z ławki rezerwowych), jakie później zamieści w sprawozdaniu. Kierownicy drużyn muszą potwierdzić odbiór wypełnionych załączników własnoręcznym podpisem po zakończeniu zawodów. Mają jednocześnie prawo wnieść tam swoje zastrzeżenia, dotyczące np. ukarania przez sędziego niewłaściwego zawodnika lub zasadności nałożonych przez niego kar." (...)
na pierwszy rzut oka wszystko jasne, ale...
(...) "Do załącznika sędzia zawodów wpisze (...) zmiany zawodników i" (...)
kiedy wpisze...?
(...) "ierownicy drużyn muszą potwierdzić odbiór wypełnionych załączników własnoręcznym podpisem po zakończeniu zawodów." (...)
kierownicy muszą podpisać... a sędzia?
(...) "Mają jednocześnie prawo wnieść tam swoje zastrzeżenia, dotyczące np. ukarania przez sędziego niewłaściwego zawodnika lub zasadności nałożonych przez niego kar." (...)
widzieliście załącznik? tam niema rubryki "astrzeżenia"...
znowu wszystko zależy od interpretacji i od tego kto interpretuje.
zagloba dnia lutego 06 2009 23:35:49
ciekawostka...
"(...) § 27 (...) 5. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. (...)"
przytoczę jeszcze paragraf na który powołuje się Komisja Odwoławcza...
"(...) REGULAMIN ZWIĄZKOWEJ KOMISJI ODWOŁAWCZEJ MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ (...)
§ 22
1. Związkowa Komisja Odwoławcza po zakończeniu sprawy wydaje orzeczenie w którym może:
1/ - oddalić odwołanie;
2/ - zmienić w całości lub w części zaskarżoną decyzję;
3/ - uchylić zaskarżoną decyzję w całości lub w części i sprawę przekazać do
ponownego rozpoznania organowi I instancji
4/ - uchylić zaskarżone orzeczenie i postępowanie w sprawie umorzyć.
2. Orzeczenia o których mowa w ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 nie podlegają zaskarżeniu w trybie zwykłym, są ostateczne i natychmiastowo wykonalne. (...)"
i jesze jeden paragraf...
"(...)§ 29
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu oraz dokonywania jego zmian przysługuje Zarządowi Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej (...)"
i wszystko jasne.
o oświadczeniach sędziów rzeczywiście nic nie jest napisane, przynajmniej w tych dwóch regulaminach.
a tak na marginesie, przecież prawdę zna Skra i Lwówianka, no i jeszcze sędziowie. tylko oni wiedzą kto ma rację, my możemy sobie tylko pogdybać. któraś ze stron walczyła o punkty nie mając racji i tego nie będę już komentował.
zagloba dnia lutego 07 2009 09:10:04
i jeszcze jedno. regulaminów MZPN jest dokładnie 20. WSZYSTKIE one zawierają w przedostatnim paragrafie zapis "(...) Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu oraz dokonywania jego zmian przysługuje Zarządowi Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej (...)", nawet statut zawiera taki zapis, tyle że tu interpretuje Walne Zebranie.
czy ktoś ma jeszcze jakieś wątpliwości?
Van Dall dnia lutego 07 2009 09:14:46
... i po co ta cala wojna o punkty? Przecież ani Amator II ani Skra II nie awansują bo nie mogą. A swoją drogą ciekawe co mówi regulamin - jeśli Skra II awansuje do LO, a Skra I spadnie do A klasy ????
Van Dall dnia lutego 07 2009 09:16:18
Jedynie można zrozumieć sytuację Lwówka - bo im te punkty są rzeczywiście potrzebne
Konradio dnia lutego 07 2009 14:31:21
Zagłoba, ja mam wątpliwości.
§ 9, pkt. 6 - wszystko byłoby prawie legalne, gdyby na załączniku nie znalazły się podpisy kierowników drużyn... Ale postawiony podpis, tak jak w przypadku umowy, zamyka sprawę. Gdyby któryś z kierowników nie podpisał, bo jak słusznie zauważasz, nie ma określonego terminu podpisu i nie ma obowiązku (choć w wypadku zastrzeżeń i uwag, można to dopisac gdzieś na boku, albo właśnie w ogóle nie podpisywać), to sprawa mogłaby się jeszcze rozstrzygać na posiedzeniu WGiE. Podpis oznacza, że kierownicy nie wnoszą zastrzeżeń co do tego co napisał sędzia (nie ma opcji "in blanco" - ja podpisuje, a ty sobie potem wpisz co chcesz). Trzeba CZYTAĆ uważnie

"(...) § 27 (...) 5" - kwestia interpretacji... Oczywiście mogą interpretować zapis regulaminu, ale - jak zauważasz - nie ma nawet zająknięcia o oświadczeniach sędziów (podobnie jak o pomyłkach sędziów). Takie oświadczenie nie ma żadnej wiążącej mocy prawnej - nie powinno być w ogóle brane pod uwagę... Tu panowie z MZPN troche sie przeliczyli i gdyby Lwówiance nie było szkoda 3 tys, udowdnilibyśmy im to nawet z pomocą prawnika
mechch dnia lutego 07 2009 14:46:17
Dlaczego szkoda pieniedzy - przecież to tylko kaucja - jest zwracana po wygraniu sprawy - a przecież można to wygrać bo to Lwówek i Amator maja rację. Takie jest niestety nasze prawo, bo to o wyniku spraw nie dezydują zapisy w paragrafach a indywidualne interpretacje tych, którzy wydają wyroki i orzeczenia i szumnie nazywają się "Sprawiedliwością". Czasami wydaje mi się, ze zdecydowanie lepsze byłoby BEZPRAWIE.
Konradio dnia lutego 07 2009 21:25:37
W tym sensie szkoda, że zawsze istnieje ryzyko przegrania sprawy. Przecież w tym Trybunale będą siedzieli znajomi z branży (a własciwie zza miedzy) panów z MZPN. Trzeba się spodziewać wszystkiego. A 3 000 to jakby nie patrzył góra kasy dla takiego klubu jak Lwówianka; w dodatku nie możemy na odwołanie przeznaczyć pieniędzy z gminnej dotacji, a wątpie żeby znalazł sie sponsor, albo zrzucili seniorzy. Smutne Nad ostateczną decyzją jutro będzie radził Zarząd
zagloba dnia lutego 08 2009 13:16:15
sprawozdanie meczowe wraz z załącznikiem są jak widać w § 9, pkt. 6, jedynymi dokumentami dopuszczanymi przez regulamin rozgrywek. skoro tak, to podpisanie ich przez obu kierowników i sędziego zaraz po wypełnieniu po meczu powinno zamykać sprawę. niestety sprawozdanie wypełnia tylko sędzia główny i to z reguły dopiero w domu w wolnej chwili i do tego co tam wpisze nikt z obu zespołów nie ma wglądu. załącznik natomiast wypełnia z reguły asystent, co już może powodować pomyłki, co prawda zaraz po meczu bo kopie trzeba dać kierownikom, którzy od ręki MUSZĄ go podpisać. nawiasem mówiąc są w nim miejsca na wpisanie tylko zmian i kar, a brak już miejsca na "(...) skrótowy opis innych uwag dyscyplinarnych (np. zakłócenia porządku, osoby usunięte z ławki rezerwowych) (...)", nie mówiąc już o wpisaniu przez kierowników "(...) zastrzeżenia, dotyczące np. ukarania przez sędziego niewłaściwego zawodnika lub zasadności nałożonych przez niego kar. (...)" należałoby więc zmienić wzór druku załącznika. sam spotkałem się z sytuacjami w któtych sędzia pisze na papierze podaniowym "ałącznik" do załącznika i umieszcza tam "(...) skrótowy opis innych uwag dyscyplinarnych (np. zakłócenia porządku, osoby usunięte z ławki rezerwowych) (...)". robi to w domu więc znów kierownicy nie wiedzą co tam nawypisuje, okazuje się to dopiero na wydziale dyscypliny. spotkałem się też z sytuacjami w których kierownicy drużyn wpisywali swe "(...) zastrzeżenia, dotyczące np. ukarania przez sędziego niewłaściwego zawodnika lub zasadności nałożonych przez niego kar. (...)", na odwrocie załącznika. mimo wszysko kierownicy mają obowiązek podpisania załącznika zaraz po wypełnieniu. tyle na temat dokumentacji meczowej.
zagloba dnia lutego 08 2009 13:32:22
w całej tej sprawie bez znaczenia jest miejsce w tabeli, ilość punktów i szanse na awans czy spadek, nie o to chodzi. chodzi o sprawiedliwość, która coraz częściej pozostaje tylko słowem.
a 3 tys. zł. to jednak spore ryzyko, wszak łakomy to kąsek. można tak pokierować sprawą by pozostał w kasie

Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.

Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.

Regulamin - Prawa Autorskie

Redakcja Piłkarskiego Magazynu Internetowego nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy umieszczanych przez czytelników i użytkowników witryny. Jednocześnie PMI zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy o wulgarnej treści, zawierających  sformułowania obraźliwe w stosunku do innych użytkowników, osób trzecich, klubów itp... Komentarze do newsów, artykułów, forum, a także umieszczane w Shoutboxie są monitorowane, a PMI ma prawo do blokowania użytkowników, którzy nie zastosują się do powyższych zasad. >>> PEŁNA TREŚĆ REGULAMINU

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na stronach Piłkarskiego Magazynu Internetowego na innych stronach, kopiowanie, powielanie bez zgody Administratora zabronione. Wszelkie materiały pochodzące ze stron PMI objęte są prawem autorskim. W celu wykorzystania materiału na innej stronie www proszę o kontakt: redakcja@huragan.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

M-GOL! POLECA
Example 1
NA BIEŻĄCO
Nowa strona 2

•  Aktualne wyniki

•  OBSADA

LIVESCORE

ODWIEDŹ NAS

IV Liga Mazowiecka

•  IV Liga - 2021/22
• 
ARCHIWUM

LO KEEZA PŁOCK

•  SEZON 2022/23

•  ARCHIWUM

Klasa A Keeza Płock

•  SEZON 2022/23

•  ARCHIWUM

Klasa B Keeza Płock

•  SEZON 2022/32

•  ARCHIWUM

Nowa strona 1
Puchar Polski 21/22

Płock

Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Galeria

Huragan SerWWWis
Promocja Strony

Prezent na Twoją komórkę. Pobierz i promuj Nasz Serwis w Twoim telefonie komórkowym.

REKLAMA
Shoutbox
Tylko dla zalogowanych użytkowników

ciolkowo
13/12/2018 20:33
Mam wolny termin 23/24 luty.503 869 235.Jesteś zainteresowany pisz.

piotrlks
05/07/2018 23:26
Wyniki spotkań kontrolnych rozegranych ostatnioWisła Płock 4:2 Pogoń Siedlce Wicher Kobyłka 4:4 Pogoń Józefów

OrzelGol
22/04/2018 14:07
Skrwa Łukomie - Kasztelan Sierpc 1-3

dominis23
29/01/2018 07:03
Szopen Sanniki poszukuje sparingpartnera na termin 24-25 marca. Kontakt 506194823

Admin
27/01/2018 12:29
Wicher Cieszewo poszukuje sparingpartnerów na ostatni weekend lutego oraz w terminie 10/11 marca. Kontakt: 514 866 920

ciolkowo
29/11/2017 14:15
Podałem zły nr.poniżej .teraz poprawny 503869235

ciolkowo
29/11/2017 12:44
Mam wolny termin na sparing 25 marzec 2018. Jesteś zainteresowany pisz.503859235

ja11
20/10/2017 15:57
Admin wysłałem pw do ciebie

ja11
08/10/2017 16:40
Zorza szczawin 5-3 zjednoczeni bulkowo. Bramki dla zorzy 3x Adam Sarzała 1x Jacek Maślany 1x Adrian Stępień

Admin
02/10/2017 14:33
Klasyfikacje strzelców zaktualizowane.

Archiwum
Kto? Gdzie?
Odwiedzający oglądają:
40.77.167.xxx @ photogallery.php
54.36.148.xxx @ photogallery.php
185.191.171.xxx @ news.php
185.191.171.xxx @ news.php
44.197.111.xxx @ news.php
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieDołącz do Nas.
ZAREJESTRUJ SIĘ Zapraszamy do PMI.
Jeśli zapomniałeś hasło?
Wyślemy Ci nowe, kliknij
TUTAJ.