PŁOCKA AMATORSKA LIGA OLDBOYÓW 2012/13 - PROJEKT
Dodane przez Admin dnia Sierpnia 10 2012 18:05:58

Zarząd Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2012/2013 zamierza zorganizować Amatorską Ligę Oldbojów w kategorii wiekowej 35+. Projekt ten jest skierowany głównie do klubów IV ligi i Ligi Okręgowej z naszego Okręgu. Mecze będą rozgrywane w 7 - osobowych drużynach, w których nie mogą grać zawodnicy zrzeszeni.

Szczegółowych informacji udziela Przewodniczący Gier i Ewidencji Sławomir Krzeski ( tel: 509544151 ). Zainteresowane kluby składają swój akces pisemnie w sekretariacie POZPN do 25 sierpnia. Gorąco zapraszamy wszystkich do zgłaszania drużyn.

W rozwinięciu regulamin PALO >>>


Rozszerzona zawartość newsa

Zarząd Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2012/2013 zamierza zorganizować Amatorską Ligę Oldbojów w kategorii wiekowej 35+. Projekt ten jest skierowany głównie do klubów IV ligi i Ligi Okręgowej z naszego Okręgu. Mecze będą rozgrywane w 7 - osobowych drużynach, w których nie mogą grać zawodnicy zrzeszeni.

Szczegółowych informacji udziela Przewodniczący Gier i Ewidencji Sławomir Krzeski ( tel: 509544151 ). Zainteresowane kluby składają swój akces pisemnie w sekretariacie POZPN do 25 sierpnia. Gorąco zapraszamy wszystkich do zgłaszania drużyn.


Propozycja

REGULAMIN PŁOCKIEJ AMATORSKIEJ LIGI OLDBOJÓW W PIŁCE NOŻNEJ
NA ROK 2012/2013

·         Przepisy aktualne MZPN i Płockiej Ligi Oldboyów.

·         Gospodarz zawodów zobowiązany jest do zweryfikowania boiska .

·         Zgłoszenia zespołu należy wysłać na piśmie przez kierownictwo klubu do POZPN.

·         Klub wpłaca jednorazowo 200 zł  na organizacje rozgrywek oraz 2 zł za każdego zgłoszonego zawodnika. Jeśli klub zgłosi zawodnika w czasie rozgrywek, wówczas opłata wynosi 5 zł.

·         Kierownik zespołu zgłasza na piśmie imienną listę zawodników zawierającą daty urodzenia. Lista w dwóch egzemplarzach, musi być dostarczona organizatorowi, co najmniej na dwa dni przed pierwszym meczem mistrzowskim.

·         Zawodnicy nie są ubezpieczeni  przez organizatora rozgrywek. Każdy zawodnik biorący udział w rozgrywkach gra na swoją odpowiedzialność.

·         Drużyna gospodarzy jest zobligowana do zabezpieczenia, podczas zawodów opieki medycznej oraz napojów chłodzących.

·         Sędziów POZPN opłaca gospodarz zawodów.

·         Mecze sędziuje 1lub 2 sędziów, w razie niestawienia się arbitra na zawody, drużyny zainteresowane przeprowadzają losowanie sędziego. Mecz musi być rozegrany w danym terminie.

·         Rozgrywania meczu wg terminarza rozgrywek. Mecze mogą być rozgrywane w innym terminie pod warunkiem uzyskania zgody drużyny przeciwnej. O zmianie terminu rozgrywania meczu drużyny powiadamiają organizatora zawodów.

·         Zespoły, które nie stawią się na zawody lub gospodarz, który nie przygotuje boiska podlegają karze walkowera i finansowej w wysokości 200 zł.

·         Drużyna, która odda trzy walkowery, zostaje automatycznie wyłączona z rozgrywek lub zdegradowana do niższej klasy rozgrywkowej.

·         Kierownik zespołu na 15 minut przed rozpoczęciem meczu, jest zobowiązany dostarczyć sędziemu protokół i listę zgłoszeń zawodników oraz badania lekarskie.

·         Zawody Ligi Odbojów powinny być rozgrywane na nawierzchniach trawiastych naturalnych lub sztucznych ( typu Orlik).  Drużyny występują w siedmioosobowych składach
Pole gry musi mieć kształt prostokąta o wymiarach: długość 50-65 m szerokość 30-40 m; pole karne - oznacza się w odległości 9 metrów od linii bramkowej i długości 15 m /po 5 m w bok od każdego słupka bramki/ lub podobne, jeżeli jest na stałe wymalowane na boisku sztucznym.
Bramki o wymiarach 5 na 2 m. Złośliwe faule oraz złe zachowanie będą karane czasowym wykluczeniem z gry /2 - 5 minut/. 
Zawody rozgrywane będą bez  pozycji spalonej.
Rzut wolny - wszyscy przeciwnicy znajdują się w odległości co najmniej 4 metrów od piłki.
Rzut karny - punkt karny w odległości 9 metrów od linii bramkowej.
Rzut od bramki, wrzut z autu, rzut z rogu - wg przepisów gry w piłkę nożną.

·         Czas rozgrywania zawodów 2x30 min z przerwą regulaminową 5 min.

·         Drużyny występują w jednolitych strojach, koszulki muszą być numerowane i wpisane do sprawozdania zawodów.

·         W rozgrywkach obowiązuje dowolne obuwie piłkarskie – trampkokorki, lanki, buty piłkarskie.

·         Rozgrywki podlegają weryfikacji zawodów prze organizatora.

·         Wszystkie kwestie sporne rozpatrywać będzie Komitet Organizacyjny z przedstawicielami zespołów na podstawie protokołu z meczu oraz protestu klubowego po zawodach.

·         Po rozegraniu meczu, gospodarz zawodów jest zobowiązany do powiadomienia organizatora o przebiegu i wyniku meczu, sędzia natomiast do dostarczenia protokołu zawodów do Organizatora.

·         Uprawnieni do gry w PALO OLDBOJÓW  są zawodnicy, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 35 lat.

·         W dniu zawodów, zawodnik biorący udział w rozgrywkach, musi posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i datą urodzenia.

o    Sprawdzanie uprawnionych zawodników dokonywane jest przed zawodami, w przerwie meczu i po zawodach (na boisku). Po uprzednim zgłoszeniu sędziemu, kapitan ma prawo sprawdzenia zawodników drużyny przeciwnej.

o    Po opuszczeniu boiska sędzia ma prawo odmówić sprawdzenia zawodników.

o    Sędzia powinien wpisać do protokołu, w obecności kapitanów drużyn, fakt sprawdzenia zawodników.

·         Każdy zawodnik biorący udział w rozgrywkach zobowiązany jest posiadać aktualne badania lekarskie ważne 6 miesięcy od daty wystawienia.

·         W protokole sędziowskim gospodarz jest zobowiązany do wpisania opieki medycznej.

·         W jednym meczu drużyna może zgłosić 12 zawodników uprawnionych do gry.

·         Zmiany zawodników w czasie meczu następują bez ograniczeń w środkowej strefie boiska.

·         Zawodnik nie umieszczony na liście klubu nie może brać udziału w rozgrywkach.

·         W czasie rozgrywek klub może zgłosić na piśmie do organizatora nowego zawodnika, którego potwierdza datownikiem i pieczęcią.

·         Zawodnik zgłoszony do rozgrywek PALO w trakcie sezonu nie może występować w innej drużynie niż ta, która go zgłosiła.

·         Zawodnik zgłoszony do PALO nie może brać udziału w innych rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez PZPN, MZPN,POZPN  w sezonie jesień/wiosna.

·         Zawodnik, który otrzyma 3 żółte kartki zostaje odsunięty od 1-go meczu natomiast zawodnik ukarany czerwoną kartką od 2-ch kolejnych meczy mistrzowskich. Spowodowanie innych gorszych zajść w czasie trwania zawodów, jak i po ich zakończeniu, np. rękoczynów w stosunku do arbitra lub zawodników drużyny przeciwnej, spowoduje ukaranie winnych, do skreślenia z listy zawodników biorących udział w PALO włącznie.

·         Za udział w meczu zawodnika nieuprawnionego, na liście zgłoszeń, drużyna będzie ukarana walkowerem i karą pieniężną 200 zł.

·         Na boiskach ze "sztuczną" nawierzchnią obowiązuje zakaz gry we wkrętach.

- Za udział w meczu zawodnika młodszego niż 35 lat drużyna będzie ukarana walkowerem i karą pieniężną w wysokości 200 zł.
Kary finansowe muszą być wpłacone do organizatora rozgrywek w ciągu 14 dni od decyzji.

·         W trakcie rozgrywek zawodnicy nie mogą zmieniać barw klubowych. Powyższe zmiany mogą być dokonywane po zakończeniu sezonu. Nie wolno zgłaszać nowych zawodników do zespołów na 4 kolejki przed zakończeniem rundy wiosennej.

·         W rundach  jesiennej i wiosennej zespoły otrzymują:

o    Wygrana 3 pkt. za mecz

o    Remis 1 pkt. za mecz

o    Przegrana 0 pkt. za mecz

·         Zmianę terminów zawodów należy zgłaszać najpóźniej na 10 dni przed ustaloną datą spotkania. Zgłoszenie zmiany rozgrywania meczu w terminie późniejszym jest możliwe pod warunkiem wpłacenia 20 zł. na rzecz PALO do organizatora rozgrywek.

·         Opiekun, kierownik lub kapitan zespołu zobowiązany jest do wpisania do protokołu, przy nazwisku zawodnika, numeru koszulki z jakim zawodnik występuje na boisku

·         Zawodnik osobiście podpisuje się w sprawozdaniu.

·         Sędzia ma obowiązek wysłać oryginał protokołu do Organizatora rozgrywek tj. do POZPN

·         Nagrody dla zespołów klubowych

Trzy najlepsze drużyny otrzymują puchary oraz najlepszy zawodnik i bramkarz Ligi.

Wszelkie kwestie nieopisane w pozwyższym regulaminie będą realizowane wg przepisów PZPN i MZPN na rok 2012/2013.

_______________________________
źródło: POZPN