90 LAT PIŁKARSTWA NA MAZOWSZU - INICJATYWA MZPN
Dodane przez Bodzo dnia Lutego 09 2011 10:36:45

W roku 2011 przypada Jubileusz 90-lecia Piłkarstwa na Mazowszu. Wśród wielu przedsięwzięć Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej w ramach obchodów zamierzamy wydać publikację (album pokazujący na fotografiach dorobek piłkarstwa w naszym regionie. Dlatego też w imieniu Zarządu oraz Komitetu Organizacyjnego obchodów zwracamy się z prośbą o udostępnienie nam (wypożyczenie zwrotne) posiadanych przez Wasz Klub oraz Waszych działaczy w archiwach domowych zdjęć mających związek z historię i dorobkiem Waszego Klubu.
Wyrażamy nadzieje, że ta forma upamiętnienia sukcesów sportowych klubów piłkarskich i szerokiej rzeszy działaczy, zyska aprobatę środowiska piłkarskiego.
 


Rozszerzona zawartość newsa

W roku 2011 przypada Jubileusz 90-lecia Piłkarstwa na Mazowszu. Wśród wielu przedsięwzięć Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej w ramach obchodów zamierzamy wydać publikację (album pokazujący na fotografiach dorobek piłkarstwa w naszym regionie. Dlatego też w imieniu Zarządu oraz Komitetu Organizacyjnego obchodów zwracamy się z prośbą o udostępnienie nam (wypożyczenie zwrotne) posiadanych przez Wasz Klub oraz Waszych działaczy w archiwach domowych zdjęć mających związek z historię i dorobkiem Waszego Klubu.
Wyrażamy nadzieje, że ta forma upamiętnienia sukcesów sportowych klubów piłkarskich i szerokiej rzeszy działaczy, zyska aprobatę środowiska piłkarskiego.
 


Mając na uwadze rzetelne przygotowanie oraz terminowe wydanie tego albumu prosimy o dostarczenie osobiste lub przesłanie pocztą (adres: Mazowiecki Związek Piłki Nożnej, 00-028 Warszawa ul. Bracka 18 lok. 63) zebranych materiałów (zdjęć z opisem) w terminie do dnia 30 kwietnia 2011 roku. Pragniemy również zaznaczyć, iż Komitet organizacyjny nie zamieści wszystkich udostępnionych fotografii, a tylko te, które w wyniku selekcji zostaną zakwalifikowane do wydawnictwa.
Jednocześnie tą drogą pragniemy zaproponować, aby wszelkie imprezy piłkarskie organizowane przez Wasz Klub przebiegały pod hasłem

"90 LAT PIŁKARSTWA NA MAZOWSZU"

Szczegółowy program obchodów, jakże ważnego dla piłkarstwa Jubileuszu, zostanie przedstawiony na stronie internetowej naszego Związku do rozpoczęcia rozgrywek rundy wiosennej sezonu 2010/11.
Osobami odpowiedzialnymi za zbieranie materiałów i bardziej szczegółowych informacji ''
mogą udzielić; Mirosław Starczewski Tel: 606-991-211 lub Anna Matyjasiak Tel. 604-227-285

Podpisano: Wiceprezes Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego MZPN Mirosław Starczewski oraz Prezes MZPN Zdzisław Łazarczyk