Uzasadnienie WGiE MZPN ws. Skra II - Lwówianka
Dodane przez Konradio dnia Luty 06 2009 08:37:02

Mając na uwadze fakt, że ostatnie decyzje WGiE MZPN, a przede wszystkim ich podstawa są - delikatnie mówiąc - kontrowersyjne, zdecydowałem się upublicznić treść uzasadnienia orzeczenia z dnia 15 stycznia br., które odebrało Lwówiance Lwówek 3 punkty, przyznane wcześniej przez WGiE POZPN tytułem walkowera na niekorzyść Skry II Drobin.

Zespół orzekający w składzie: Janusz Kowalski (przewodniczący), Maciej Hasselbusch i Wojciech Dziamski (członkowie) stanął na stanowisku, że podstawą orzeczenia walkowera winna być sytuacja faktyczna, a nie załącznik do sprawozdania (!). Pytanie tylko: co stanowi o "faktyczności"? Lwówiance oraz Amatorowi przysługuje prawo do wniesienia kasacji do Związkowego Trybunału Piłkarskiego PZPN, po uprzednim wpłaceniu kaucji w wysokości 3 tys. złotych.

Zarząd LUKS Lwówek w najbliższych dniach podejmie ostateczną decyzję co do dalszych kroków w tej bulwersującej sprawie.


Rozszerzona zawartość newsa

Mając na uwadze fakt, że ostatnie decyzje WGiE MZPN, a przede wszystkim ich podstawa są - delikatnie mówiąc - kontrowersyjne, zdecydowałem się upublicznić treść uzasadnienia orzeczenia z dnia 15 stycznia br., które odebrało Lwówiance Lwówek 3 punkty, przyznane wcześniej przez WGiE POZPN tytułem walkowera na niekorzyść Skry II Drobin.

Zespół orzekający w składzie: Janusz Kowalski (przewodniczący), Maciej Hasselbusch i Wojciech Dziamski (członkowie) stanął na stanowisku, że podstawą orzeczenia walkowera winna być sytuacja faktyczna, a nie załącznik do sprawozdania (!). Pytanie tylko: co stanowi o "faktyczności"? Lwówiance oraz Amatorowi przysługuje prawo do wniesienia kasacji do Związkowego Trybunału Piłkarskiego PZPN, po uprzednim wpłaceniu kaucji w wysokości 3 tys. złotych.

Zarząd LUKS Lwówek w najbliższych dniach podejmie ostateczną decyzję co do dalszych kroków w tej bulwersującej sprawie.

 

TREŚĆ UZASADNIENIA:

Decyzją Wydziału Gier i Ewidencji Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej z dnia 13.11.20087 roku, zamieszczoną w Komunikacie nr8/2008/2009 POZPN zweryfikowano zawody w Klasie "A" seniorów rozegrane w dniu 9.11.2008 roku pomiędzy Skra II Drobin - Lwówianka Lwówek jako walkower 3:0 na niekorzyść Skry Drobin.

Podstawą podjętej decyzji była gra w drużynie Skry we wskazanym meczu nieuprawnionego zawodnika Jakuba Witkowskiego. Od decyzji tej odwołanie złożył LKS Skra Drobin. W uzasadnieniu wniesionego środka odwoławczego, klub podniósł, iż wymieniony zawodnik był uprawniony do gry w meczu w dniu 9.11.2008 roku, gdyż w przeddzień meczu wystąpił w I zespole Skry grając jedynie 45 minut. Wprawdzie zmiana tego zawodnika nie została odnotowana w sprawozdaniu z zawodów, ale faktycznie miała miejsce. Zespół orzekający Komisji Odwoławczej Mazowieckiego ZPN na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2009 roku, po zapoznaniu się z zebranymi w sprawie materiałami oraz wysłuchaniu przedstawicieli zainteresowanych klubów - ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 8.11.2008 roku odbyły się zawody w Lidze Okręgowej pomiędzy Skrą Drobin - Błękitni Gąbin. W zawodach tych od początku brał udział zawodnik Jakub Witkowski, który grał pierwszą połowę meczu. Po przerwie zawodnik został zmieniony przez Łukasza Łogosza. Zmiana ta nie została odnotowana w sprawozdaniu sędziego. Po uzyskaniu informacji o przyznaniu walkowera odnośnie meczu w dniu 9.11.2008r., Skra Drobin wyjaśniła w Płockim OZPN, że wymieniony zawodnik przebywał na boisku tylko 45 minut, a fakt ten nie został odnotowany przez sędziego Szymona Marciniaka. Wymieniony sędzia złożył pisemne oświadczenie, w treści którego stwierdził, że zapomniał wpisać zmianę zawodnika Witkowskiego Jakuba na zawodnika Łogosza Łukasza, ufając sędziemu asystentowi.

Asystent Ariel Lipiński natomiast znalazł kartkę dotyczącą tej zmiany dopiero kilka dni po zakończonych zawodach. Sędzia główny z całą stanowczością stwierdził, iż opisywana zmiana miała w rzeczywistości miejsce. Mając na uwadze, przytoczone wyżej okoliczności, a zwłaszcza stanowcze i nie budzące wątpliwości stanowisko sędziego głównego, które jest zgodne z twierdzeniem przedstawicieli zainteresowanego klubu - należało zmienić zaskarżoną decyzję WGiE i zweryfikować przedmiotowe zawody zgodnie z wynikiem uzyskanym na boisku.